Menu Zamknij

Informacje o przetwarzaniu danych

Szanowni Państwo,
Zgodnie z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwane dalej RODO, uprzejmie informujemy, że dostosowaliśmy zasady przetwarzania przez Palsa Sp. z o.o. Państwa danych osobowych do nowych przepisów oraz zapewniamy, iż  dane osobowe przekazane przez Państwa są w sposób właściwy zabezpieczone. Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 RODO informujemy Państwa, że Administratorem Państwa Danych Osobowych jest Palsa Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu 61-310, ul. Dereniowa 4, NIP – 7822553585, KRS 00000436133 (zwany dalej: Palsa). Administrator wyznaczył osobę odpowiedzialną za przetwarzanie danych osobowych, z którą można się skontaktować za pośrednictwem adresu e-mail: biuro@palsa.pl lub kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Palsa Sp. z o.o. ul. Dereniowa 4, 61-310 Poznań

Dane osobowe będą przetwarzane przez Palsa w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą w szczególności:
a) zawarcia umowy lub wykonania zlecenia , świadczenia usług ,zamówienia, zapytania ofertowego, kontaktów biznesowych, itp.
b) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze np. wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych,
c) w celu zabezpieczenia osób i ochrony mienia na obszarze administrowanym przez Palsa,
d) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów,
e) w celu ustalenia , dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu,
f) weryfikacji wiarygodności płatniczej,
g) podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie i transportowe w zakresie, w jakim jest to niezbędne do wykonania umów pomiędzy Państwa firmą a firmą Palsa,
h) w uzasadnionych przypadkach dane mogą być przekazywane uprawnionym instytucjom i organom kontrolującym, sądom, zakładom ubezpieczeniowym, placówkom zdrowia.
Podanie danych osobowych, adresowych, telefonicznych w związku z zawieraną umową, świadczonymi na jej podstawie usługami, a także w celu udzielenia odpowiedzi na przedstawione pytanie jest dobrowolne. Bez podania tych danych, nie jest możliwe zawarcie umowy, świadczenie usług bądź udzielenia odpowiedzi pisemnej lub ustnej.
Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, a także żadnej organizacji międzynarodowej.
Dane osobowe przechowywane będą przez okres współpracy:
nie dłużej niż 5 lat od momentu ostatniego kontaktu biznesowego lub 1 rok po przedawnieniu się ewentualnych roszczeń wynikających z zawartych umów, a w odniesieniu do dokumentów księgowych zawierających dane osobowe – zgodnie z przepisami prawa w tym zakresie,

Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe:

  • dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania swoich danych osobowych,
  • usunięcia swoich danych osobowych,
  • ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania swoich danych osobowych,
  • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

Polityka prywatności – „cookie”

  1. Strona www.palsa.pl nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
  2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator: Palsa